Default Header Image

scurt-istoric

Facultatea de Stomatologie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău a fost fondată la 8 iulie 1959 prin Ordinul nr. 122. Cele trei catedre cu profil stomatologic (terapie, ortopedie și chirurgie stomatologică) au fost înființate în luna iulie 1961.

Odată cu instituirea Catedrei de chirurgie stomatologică conform Ordinului nr. 84 din 19 mai 1960 a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, în scopul pregătirii cadrelor didactice pentru catedra respectivă, s-a propus să fie în­matriculate în secundariatul clinic două candidaturi: doctorii Arsenie Guţan şi VladimirOcuşco. 

Din 25 mai 1960 şi până la 30 decembrie 1961, medicii, înaintați la catedră, îşi fac studiile în secundariatul clinic: A. Guţan la Institutul de Medicină nr. 1 „acad. I.P. Pavlov” din Sankt-Petersburg, pe atunci Leningrad, şi V. Ocuşco la Institutul Medical de Stomatologie din Moscova. Până la întoarcerea Domniilor Sale din secundariat, formarea personalului profesoral-didactic la catedră se efectua şi pe alte căi, deoarece grupul nominalizat forma doar un mic nucleu al contingentului de care avea nevoie catedra pentru a începe procesul de predare a chirurgiei stomatologice în anul universitar 1961-1962.         

În primul rând, rectorul Nicolae Testemiţanu decide să suplinească funcţiile de conducere a catedrei nou-formate prin specialişti, invitaţi din alte instituții și teritorii ale URSS. Astfel, a fost solicitat profesorul universitar Nicolae Fetisov de la Kiev pentru a ocupa funcţia de şef al Catedrei de stomatologie chirurgicală. La 31 august 1961, apare Ordinul rectorului nr.120 în care este numit în funcţia de şef al Catedrei de stomatologie chirurgicală profesorul Nicolae Fetisov.

Un alt chirurg generalist de la noi, Vasile Titarev, pe 1 iulie 1960 este numit în funcţia de conferenţiar interimar la Catedra de chirurgie spitalicească şi responsabil de cursul de chirurgie oro-maxilo-facială. În anul 1961, la 4 septembrie, este transferat de la Catedra de chirurgie spitalicească la Catedra de chirurgie stomatologică în funcţia de conferențiar interimar. Vasile Titarevparticipă activ la fondarea Catedrei de stoma­toloie chirurgicală, iar în anul 1964 îi este oferit titlul de conferenţiar la catedra respectivă. Activează în această funcţie până pe 3 iunie 1978. După terminarea secundariatului clinic, în ianuarie 1962, medicii A. Guţan şi V. Ocuşco, se întorc la baștină și sunt angajaţi în funcţia de asistenţi la catedră. Astfel, de la acest grup se începe formarea corpului profesoral-didactic al catedrei. În această perioadă (1965) este susţinută prima teză de doctor în ştiinţe medicale de către dl V. Ocuşco, consacrată problemelor parodontozei.

La catedra respectivă au activat și s-au format ca specialiști următoarele cadre didactice: academicieniiGheorghe Tîbîrnă, Ion Lupan; profesorii I. Muntenu, P. Godoroja; conferențiarii V. Ouatu, T. Popovici, I. Iluța; asistenții V. Cojocaru, S. Lungu, A. Cebanu, E. Suslov. Baza clinică a catedrei erau: Policlinica Stomatologică a MS cu staționarul de CH OMF, Policlinica Stomatologică Municipală, staţionarul de chirurgie oro-maxilo-facială (Spitalul Clinic Republican, Spitalul clinic de Urgență).

Până în anul 1971, medicii, care activau în chiru­rgia stomatologică, îşi completau cunoştinţele teoretice şi își perfecţionau măiestria profesională prin stagieri practice la catedra respectivă. Odată cu creşterea numărului medicilor stomatologi în domeniul chirurgical a apărut necesitatea să fie organizate Cursuri de Perfecționare pentru Medici în cadrul facultăţii (CPM). Pentru a prelua experienţa şi metodologia de perfecţionare a medicilor în chirurgia stomatologică, în decembrie 1971, la Institutul de Stoma­tologie din Moscova au plecat şeful Catedrei de chirurgie stomatologică, docen­tul Arsenie Guţan, şi asistentul Valentin Topalo, candidat în ştiinţe medicale. Ulterior, au fost împlementate Metod­ologia şi Programa de perfecţionare a medicilor de la Institutul de Stomatologie din or. Moscova la Catedra de chirurgie stomatologică a Institutului de Medicină din Chişinău. Responsabil de perfecționarea medicilor la catedră a fost numit asistentul V. Topalo. Perfecționarea (stagierea) se efectua prin intermediul prelegerilor, sem­inarelor şi lecţiilor practice la care participau docenţii Arsenie Guţan și Vasile Titarev. 

La 16 noiembrie 1977, prin Ordinul rectorului NLS-362, asistentul V. Topalo este numit în funcţie de docent, iar cursul de perfecţionare, transferat în cadrul CPM şi comasat cu un curs de ortopedie stomatologică, înfiinţat în 1972. La momentul respectiv, corpul didactic al cursului de ortopedie şi chirurgie stomatologică era alcătuit din şeful cursului – profesorul Mihail Buşan, docen­tul Valentin Topalo, dar și de Gheorghe Spataru, Gheorghe Cebanachi, candidaţi în ştiinţe medicale. 

La 25 octombrie 1996, prin Ordinul rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu”, nr. 947-PS, această subdiviziune a fost împărțită în Cursul de stoma­tologie ortopedică (şef - Mihail Buşan, prof. univ.) şi Cursul de Chirurgie oro-maxilo-facială (şef - Valentin Topalo, prof. univ.). Odată cu transferarea asistentului universitar Gheorghe Spataru în componenţa Catedrei de stomatologie pediatrică cursul de ortopedie a fost comasat cu Catedra de stomatologie ortopedică a Facultăţii de Stomatologie. 

În 1996 în componenţa cursului de Chirurgie OMF, în calitate de asistent, a fost ales doctorul în medicină, Aureliu Ciobanu. La 26 octombrie 1999, prin Or­dinul rectorului nr. 1097-CU, la Facultatea CPM a fost creată Catedra de chirur­gie oro-maxilo-facială şi stomatologie ortopedică. Iniţial, în componenţa cat­edrei au fost următoarele cadre didactice: Valentin Topalo, profesor universitar, şef de catedră, Eugeniu Chiriac, conferenţiar universitar (compartimentul ortopedie); Gheorghe Cebanachi, conferenţiar universitar; Aureliu Ciobanu, asistent universitar. La 24 septembrie 2002, prin Ordinul rectorului nr. 968-CU, în componența catedrei au fost incluşi profesorii universitari, Arsenie Guţan, Ion Munteanu şi asistentul universitar Aureliu Gumeniuc (compartimentul ortopedie). Odată cu organizarea cursurilor de perfecţionăre a medicilor în domeniul implantologiei orale prin Ordinul rectorului nr. 1097 din 24 septembrie 2008, catedra a fost numită „Catedra Chirur­gie oro-maxilo-facială, stomatologie oertopedică şi implantologie orală”. La 20 ianuarie 2010, fondatorul chirurgiei oro-maxilo-faciale, dascălul stomatologilor din R. Moldova, Arsenie Guțan, a plecat în lumea celor drepți. 

În 2012, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială, stomatologie ortopedică și implantologie orală a Facultății de Instruire Continuă a fost comasată cu Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială (Facultatea de Stomatologie), astfel a fost creată o nouă catedră cu denumirea „Chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan””. Șeful  catedrei  a fost numit profesorul universitar Valentin Topalo. În anul 2015, în programul de studii al catedrei a fost inclusă disciplina „Propedeutică în chirurgia OMF și implantologie dentară”, iar șeful catedrei a fost numit Nicolae Chele, conferențiar universitar. 

””