Default Header Image

Cercetare Catedra OMF

Doctoranzii catedrei:

Nr. d/o Numele, prenumele Specialitatea ştiinţifică Data admiterii Data absolvirii (după caz) Forma de studii Conducătorul ştiinţific
1. Zgîrcea Adrian Stomatologie 01.11.2013 01.11.2017 F/redusă N. Chele
2. Mighic Alexandru Stomatologie 01.11.2015 01.11.2019 La zi D. Sîrbu
3. Gulpe Alexei Stomatologie 01.11.2015 01.11.2020 F/redusă N. Rusu
4. Ghețiu Alexandru Stomatologie 01.11.2016 01.11.2020 La zi D. Sîrbu
5. Motelica Gabriela Stomatologie 01.11.2016 01.11.2021 F/redusă N. Chele
6. Dabija Ion Stomatologie 01.11.2016 01.11.2021 F/redusă N. Chele
7. Levco Simion Stomatologie 01.11.2015 01.11.2020 F/redusă D. Șcerbatiuc