Default Header Image

Publicaţii

Monografii:

2017
1. CHELE, N. Implantarea dentară imediată. Riscuri și beneficii. Chișinău: S.n., 2017, 272 p. ISBN 978-9975-57-240-8.
2. ZĂNOAGĂ, O. Chirurgia orală și tratamentul antitrombotic – incidente și riscuri. Chișinău: S.n., 2017, 128 p. ISBN 978-9975-62-407-7.

2018

1. SÎRBU, D. Biomateriale în reconstrucția crestelor alveolare mandibulare în tratamentul implantar. Chișinău:Sirius, 2018, 188 p. ISBN 978-9975-57-247-7.

2. VOLOC, A.; JEHAN, F.; SÎRBU, D. Modificările statusului clinico-fiziologic și genetic al patogeniei carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatală de dezvoltare a copilului: management terapeutic.Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară ,,Iuliu Hațieganu”, 2018, 199 p. ISBN 978-973-693-816-0.

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ:
- reviste categoria B:

2016
1. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SUHARSCHI, I.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.; SOBEȚCHI, A.; STRÎȘCA, S. Regenerarea osoasă în reabilitarea implanto-protetică a pacienţilor cu defecte ale oaselor maxilare. Medicina stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), 33-42. ISSN 1857-1328.
2. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; RUSNAC, C.; STRÎȘCA, S.; SUHARSCHI, I.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.; CALDARARI, S. A-prf o nouă direcţie a regenerării tisulare în chirurgia dentoalveolară. Medicina stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), 16-23. ISSN 1857-1328.
3. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; STRÎȘCA, S.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.; SÎRBU, V.; BOSTAN, C. Aspecte ale tratamentului chirurgical în afecţiunile parodonţiului marginal. Medicina stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), 24-32. ISSN 1857-1328.

2017
1. CUCU, GH.; TOPALO, V. Aprecierea eficacității tratamentului miniminvaziv al pacienților cu chisturi odontogene maxilare prin metoda de decompresie și marsupializare. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 29-33. ISSN 1857-1328.
2. CUCU, GH.; TOPALO, V. Chisturile maxilare. Date statistice. Medicina stomatologică. 2017, nr.1-2 (42-43), 32-36. ISSN 1857-1328.
3. GULPE, A. Metode de tratament a alveolitei postextracționale. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 27-29. ISSN 1857-1328.
4. LEVCO, S. Complicațiile tratamentului chirurgical al pacienților cu procese inflamatorii în teritoriul oro-maxilo-facial. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 38-40. ISSN 1857-1328.
5. MIGHIC, A.; SÎRBU, D.; ȚIPLE, T. Chisturi mucozale a sinusului maxilar. Diagnostic diferențial și controvense în tratament. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 34-38. ISSN 1857-1328.
6. MOTELICA, G.; MOSTOVEI, A.; ZĂNOAGĂ, O.; CHELE, N. Frecvența pericoronaritei molarilor 3 inferiori în corelație cu vârsta și sexul pacienților. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 24-27. ISSN 1857-1328.
7. ȘCERBATIUC, D. Profesorul Nicolae Testemițanu, organizator iscusit al ocrotirii sănătății, savant și învățător ilustru. Amintiri de colaborare. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 7-10. ISSN 1857-1328.
8. SÎRBU, D. Implantarea alternativă în deficiența osoasă a crestelor alveolare. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 41-46. ISSN 1857-1328.
9. SÎRBU, D. Expansiunea crestelor alveolare mandibulare cu inserarea simultană a implantelor dentare. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. 2017, nr. 2 (54), 58-66. ISSN 1857-0011.
10. SÎRBU, D.; MOSTOVEI, M.; STRÎȘCA, S.; POPOVICI, V.; MIGHIC, A.; MIGHIC, V. Particularitățile planificării și tratamentului protetic în reabilitarea pacienților edentați cu inserarea angulată a implantelor. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 54-60. ISSN 1857-1328.
11. SÎRBU, D.; SUHARSCHI, I.; STRÎȘCA, S.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.; MOSTOVEI, M. Perspectivele contemporane ale utilizării CBCT-ului în patologia oro-maxilofacială. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 16-23. ISSN 1857-1328.
12. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SUHARSCHI, I.; FANEA, A.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.; STRÎȘCA, S. Profilaxia și tratamentul chirurgical al complicațiilor reabilitării implanto-protetice. Medicina stomatologică. 2017, nr.3 (44), 47-53. ISSN 1857-1328.
13. ZĂNOAGĂ, O.; CHELE, N.; MOSTOVEI, A.; DABIJA, I. Tratamentul pacienților cu chisturi odontogene ale maxilarelor. Chistectomia versus chistotomia. Medicina stomatologică. 2017, nr. 1-2(42-43), 29-31. ISSN 1857-1328.
14. ZĂNOAGĂ, O.; CROITOR, T.; MOSTOVEI, A.; MOTELICA, G.; CHELE, N. Tratamentul complex al pacienților cu pericoronarite acute. Medicina stomatologică. 2017, nr. 1-2(42-43), 36-38. ISSN 1857-1328.
15. ZĂNOAGĂ, O.; MOSTOVEI, A.; MOTELICA, G.; NOSACI, A.; CHELE, N. Chisturile odontogene ale maxilarelor. Date statistice. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2017, nr. 2(54), 54-58. ISSN 1857-0011.

2018

1. LEVCO, S.; ȘCERBATIUC, D. Phlegmon of the oral floor. Contradictions in diagnosis and treatment. The Moldovan Medical Journal. Chișinău,nr. 1 (2), 2018, 42-48. ISSN 2537-6373.

2. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; VOLOC, A.; CORCIMARI, E.; VOLOC, C. Studiul radiologic al osteoporozei la pacienții de sex feminin cu reabilitare implanto-protetică la mandibulă.Moldovan Journal of Health Sciences, Chișinău, vol. 15, nr. 1, 2018, 44-55. ISSN 2345-1467.

- reviste categoria C:

2018

1. LOTOCOVSCHI, M.; SLABARI, E.; FRĂSINEANU, D.; ZĂNOAGĂ, O.Abcesul și flegmonul teritoriului oro-maxilo-facial. Date statistice. Medicina stomatologică.2018,nr.2-3 (47-48), 125-133.ISSN 1857-1328.

2. MOISEI, M.; MOTELICA, G.; CHELE, N. Eficacitatea medicației locale postextracționale la pacienții cu molraul trei inferior inclus. Medicina stomatologică. 2018,nr.1 (46), 68-73. ISSN 1857-1328.

3. ŞCERBATIUC, D.; HIŢU, D.; ARAMAŞ, I.; BACIU, S.; TELETIN, A.; DEŢIU, C. Fracturile de mandibulă asociate.Medicina stomatologică.2018,nr.1 (46), 50-55. ISSN 1857-1328.

4. SÎRBU, D.Repoziționarea fasciculului alveolar inferior pentru inserarea implantelor dentare endoosoase. Medicina stomatologică.2018,nr.2-3 (47-48), 50-67. ISSN 1857-1328.

5. SÎRBU, D.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A; STRÎȘCA, S.; SOBEȚCHI, A.; VOLOC, C.; CORCIMARI, E.; FANEA, A. Aspectele chirurgicale ale reabilitării implanto-protetice utilizînd implantele cu designul spirelor Knifethhread, nanostructurate, cu calciu încorporate pe suprafață. Medicina stomatologică. 2018, nr. 1 (46), 32-44. ISSN 1857-1328.

6. SÎRBU, D.;TOPALO, V.; VOLOC, A.; VOLOC, C.; CORCIMARI E.; SOBEȚCHI, A.Influența presupusei osteopenii/osteoporoze asupra resorbției periimplantare la bărbați și femei, în baza evaluării radiologice a microarhitecturii osoase. Medicina stomatologică.2018,nr.2-3 (47-48), 68-79. ISSN 1857-1328.

7. ZĂNOAGĂ, O.; FRĂSINEANU, D.; ZGÎRCEA, A.; MOSTOVEI, A.; HACHI, GH.Antibioticoprofilaxiaîn stomatologiela pacienţii cu risc sporit de endocardită infecțioasă. Medicina stomatologică.2018,nr.1 (46), 45-49. ISSN 1857-1328.

8. ZĂNOAGĂ, O.; UNTILA, C.; FRĂSINEANU, D.; ZGÎRCEA, A.; MOSTOVEI, A.Furunculul și carbunculul facial. Date statistice. Medicina stomatologică.2018,nr.1 (46), 56-62. ISSN 1857-132

LISTA PUBLICAŢIILOR ELECTRONICE
- în străinătate
2016

1. CHOLOKAVA, T.; CHKADUA, T.; SUKHARSKIY, I. Bone anchored auricular prosthesis in difficult anatomical conditions using reverse virtual planning method. In: XXIV Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Edited by European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2016, pp. 1 (https://ep70.eventpilotadmin.com/web/page.php?page=Home&project=EACMFS16 ).
2. SUHARSCHI, I.; CHKADUA, T.; ABRAMIAN, S.; ARSENIDZE, A.; CHOLOKAVA, T. Backward planning concept with static computer-assisted surgery in implant-retained orbital reconstruction (primary experience). In: XXIV Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Edited by European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2016, pp. 1 (https://ep70.eventpilotadmin.com/web/page.php?page=Home&project=EACMFS16 )

LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

- în străinătate
2016

1. CHELE, N.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; CUCU, G.; DABIJA, I.; SIRBU, D. Immediate implant placement after teeth extraction and cystectomy: Preliminary results. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 526. ISSN 0905-7161.
2. CHELE, N.; TOPALO, V.; ZGÎRCEA, A.; MOSTOVEI, A.; SOLOMON, O.; GUMENIUC, A.; MOSTOVEI, M. Peri-implant bone modeling around immediate versus conventional loaded two-piece dental implants: one year follow-up. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 232. ISSN 0905-7161.
3. DABIJA, I.; CHELE, N.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; ATAMNI, F. Endo-sinus bone gain in case of lateral sinus floor elevation with immediate implant placement without grafting material. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 230. ISSN 0905-7161.
4. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; SOLOMON, O.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; ZAGNAT, V. Complications of implant-supported restorations in total edentulism: 10 years follow-up. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 379. ISSN 0905-7161.
5. SIRBU, D.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SUHARSCHI, I.; MIGHIC, A.; GHETIU, D.; CUCU, G.; MOSTOVEI, A.; STRISCA, S.; MOSTOVEI, M.; POPOVICI, V. Dental implant placement with simultaneous ridge split technique in posterior atrophic alveolar mandibular crest. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 226. ISSN 0905-7161.
6. SIRBU, D.; TOPALO, V.; MIGHIC, A.; GHETIU, A.; POPOVICI, V.; MOSTOVEI, M.; STRISCA, S. Aspecte în restabilirea morfo-funcţională a pacienţilor edentaţi la mandibulă cu deficit osos prin intermediul implantelor dentare. În: Al XX-lea Congres Internaţional al UNAS. București, Romania. 5-8 octombrie, 2016, 32.
7. TOPALO, E.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A. Eearly implant exposure around implants installed into lower jaw. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 283. ISSN 0905-7161.
8. TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; ATAMNI, F.; SÎRBU, D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation: 5-years follow-up. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 226. ISSN 0905-7161.

2017

1. CHELE, N.; MOSTOVEI, A.; DABIJA, I.; TOPALO, V.; ZĂNOAGĂ, O. Early type two flapless placement of two-piece dental implants using non-submerged approach. one year follow-up. In: The 22th BaSS Congress „Contemporary Challenges in Dentistry”, Abstract Book, 4-6 May, 2017, Thessaloniki, Greece. BaSS Congress, Abstract Book. 2017, 319.
2. CHELE, N.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; ZANOAGĂ, O.; SÎRBU, D.; DABIJA, I. Immediate one- step flapless placement of two- piece dental implants with and without grafting. In: The 26th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 5-7 October, 2017, Madrid, Spain. Clinical oral implants research. 2017, 28, (Suppl S14), 449, ISSN 0905-7161.
3. CHEPTANARU, O.; CHELE, N.; BAJUREA, N.; UNCUTA, D. Abutment design for single tooth restoration in the aesthetic zone. In: The 22th BaSS Congress „Contemporary Challenges in Dentistry”, Abstract Book, 4-6 May, 2017, Thessaloniki, Greece. BaSS Congress, Abstract Book. 2017, 271.
4. LEVCO, S.; ȘCERBATIUC, D. The diagnosis of pus collection to the patients with phlegmon of oral floor. In: The 22th BaSS Congress „Contemporary Challenges in Dentistry”, Abstract Book, 4-6 May, 2017, Thessaloniki, Greece. BaSS Congress, Abstract Book. 2017, 285.
5. MELNIC, S.; MOTELICA, G.; CHEPTANARU, O.; POSTARU, C.; IVASIUC, I.; CHELE, N.; UNCUTA, D. Loading of dental implants. The 16th International Congress of Medical Sciences for students and young doctors. Abstract Book, 11-14 May, 2017 Sofia, Bulgaria. Abstract Book, 2017, 290.
6. MOSTOVEI, M.; SOLOMON, O.; MOSTOVEI, A.; SÎRBU, D.; FACHIRA, A. Assessment of functional and anatomical parameters in implantprosthetic rehabilitation of maxillary posterior edentulous areas. In: The 41st Annual Conference Of European Prosthodontic Association. The 11th International Congress of the Romanian Society of Oral Rehabilitation. The 7th Scientific Conference of the Romanian Robotic Prosthodontics and Implantology Association. 28-30 September, 2017. Bucharest, Romania. Abstract Book. 2017, 72.
7. MOSTOVEI, M.; SUHARSCHI, I.; MOSTOVEI, A.; SÎRBU, D.; SOLOMON, O. One-year follow-up of a complex treated patient with severe atrophic jaws after nerve lateralization and bone block grafting. In: ITI World Symposium. 4-6 May, 2017, Basel, Switzerland. Poster Abstract Booklet. 2017, 51.
8. PROCOPENCO, O.; LEHTMAN, S.; CEBOTARI, M. Hipercheratoza limitată (cornus cutaneus) în regiunea infraorbitală – prezentare de caz clinic. In: Archives of the Balcan Medical Union, 2017, 52(1), (supl.1), 173-175. ISSN 0041-6940.
9. RADZICHEVICI, M. Osteomielita toxică a mandibulei, particularităţile clinice şi paraclinice, metode de tratament. In: Archives of the Balcan Medical Union, 2017, 52(1), (supl.1), 179-182. ISSN 0041-6940.
10. RUSU-RADZICHEVICI, N. Osteomielita toxică a maxilarului superior, particularităţile clinice şi paraclinice, metode de tratament. In: Archives of the Balcan Medical Union, 2017, 52(1), (supl.1), 176-178. ISSN 0041-6940.
11. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.; STRÎȘCA, S. Alveolar ridge splitting with simultaneously implant placement. A retrospective study. In: The 26th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 5-7 October, 2017, Madrid, Spain. Clinical oral implants research. 2017, 28, (Suppl. S14), 459. ISSN 0905-7161.
12. TOPALO, E.; RUSU, V.; MOSTOVEI, A. Bacterial colonization of intra-implant space during osseointegration period. In: The 26th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 5-7 October, 2017, Madrid, Spain. Clinical oral implants research. 2017, 28(Suppl.S14), 264. ISSN 0905-7161
13. ZĂNOAGĂ, O.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; TOPALO, V. Dental implants placement in patients under anticoagulant treatment. In: The 22th BaSS Congress „Contemporary Challenges in Dentistry”, Abstract Book, 4-6 May, 2017, Thessaloniki, Greece. BaSS Congress, Abstract Book. 2017, 319-320.
14. ZGIRCEA, A.; CHELE, N.; ZĂNOAGĂ, O.; DABIJA, I.; MOSTOVEI, M. One year follow-up of bone loss around immediate versus conventional loaded implants. In: The 22th BaSS Congress „Contemporary Challenges in Dentistry”, Abstract Book, 4-6 May, 2017, Thessaloniki, Greece. BaSS Congress, Abstract Book. 2017, 320.
15. ZGIRCEA, A.; CHELE, N.; ZĂNOAGĂ, O.; MOSTOVEI, A.; DABIJA, I. Stability evaluation of immediate versus conventional loaded implants. In: The 26th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 5-7 October, 2017, Madrid, Spain Clinical oral implants research. 2017, 28(Suppl.S14), 124. ISSN 0905-7161
16. ZGIRCEA, A.; CHELE, N.; ZĂNOAGĂ, O.; MOSTOVEI, A.; TOPALO, V.; DABIJA, I. Bone loss around immediate loaded post-extractional dental implant. In: The 41st Annual Conference Of European Prosthodontic Association. The 11th International Congress of the Romanian Society of Oral Rehabilitation. The 7th Scientific Conference of the Romanian Robotic Prosthodontics and Implantology Association. 28-30 September, 2017. Bucharest, Romania. Abstract Book. 2017, 78.
17. ЛЕХТМАН, С.С.; ПРОКОПЕНКО, О.И.; ГУЛПЕ, А.С. Роговая кератома в подглазничной области – клинический случай. In: Medicus. International medical scientific journal. Волгоград, 2017, 3(15), 83-86. ISSN 2409-563X.
18. ЧКAДУА, Т.Д.; ЧКAДУА, Т.З.; АБРАМЯН, С.В.; СУХАРСКИЙ, И.И. Эктопротезирование ушной раковины с опорой на внутрикостные имплантаты у пациентов с микротией III степени. Стоматология. 2017, 4, 32-35.

2018

1. CUCU, GH.; SIRBU, D.; CHELE, N.; TOPALO, V.; GHETIU, A.; MIGHIC, A.; DABIJA, I.; STRISCA, S. Implant retained prosthodontic rehabilitation in patients with extensive cystic lesions in the upper and lower jaws. . In: The 27th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 11-13 October, 2018, Vienna, Austria. Clinical Oral Implants Research.2018, vol. 29, 17 (suppl.), 462, ISSN 0905-7161.

2. GHETIU, A,; SIRBU, D., TOPALO, V.; CHELE, N.; MIGHIC, A.; DABIJA, I.; STRISCA, S.  The utilisation of biomaterial combination in the alveolar bone crest reconstruction. Case report. In: The 27th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 11-13 October, 2018, Vienna, Austria. Clinical Oral Implants Research. 2018, vol. 29, 17 (suppl.), 445, ISSN 0905-7161.

3. LEVCO, S. Complicațiile pacienților cu flegmon al planșeului bucal. In: The 17thedition of the International Congress for Students and young Doctors ,,stuDENT’’, 15-17 martie, 2018, București, România. Abstract book, 62.

4. MOSTOVEI, A.; TOPALO, E.;TOPALO, V.; CHELE, N.; CIOBANU, S.;DABIJA, I. The influence of implants platforms contamination during insertion upon bone loss during healing period.In:The 27thAnnual Congress of European Association for Osseointegration, 11-13 October, 2018, Vienna, Austria. Clinical Oral Implants Research.2018, vol. 29, 17 (suppl.),409, ISSN 0905-7161.

5. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V.; CHELE, N.; DABIJA, I.; ZĂNOAGĂ, O.; MOTELICA, G. Lateral sinus floor elevation and simultaneous implants placement in one surgical step. In:The 27thAnnual Congress of European Association for Osseointegration, 11-13 October, 2018, Vienna, Austria. Clinical Oral Implants Research.2018, vol. 29, 17 (suppl.),457, ISSN 0905-7161.

6. ZGIRCEA, A.; MOSTOVEI, A.; ZĂNOAGĂ, O.; CHELE, N.; DABIJA, I. Susceptibility of periotest values in dependence of implants superstructures.In:The 27thAnnual Congress of European Association for Osseointegration, 11-13 October, 2018, Vienna, Austria. Clinical Oral Implants Research.2018, vol. 29, 17 (suppl.),246, ISSN 0905-7161.

- în ţară:
Naționale cu participare internațională:
2016

1. BOLOBOCEANU, V.; VELEȘCO, V.; BACIU, D.; HÎŢU, D. Cranio-facial associated traumas. In: Abstract book The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedExpera, Chisinau, Republic of Moldova, 12-14 May 2016. p. 329-330. ISBN 978-9975-302-83-8.
2. FANEA, A.; SÎRBU, D. Dental implant complications. In: Abstract book The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedExpera, Chisinau, Republic of Moldova, 12-14 May 2016. p. 305. ISBN 978-9975-933-56-8.
3. MOSTOVEI, M.; SÎRBU, D.; POPOVICI, V. Evaluation of implant-prosthetic treatment of patients with edentulous posterior areas on the lower jaw, one year follow-up. In: Abstract book The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedExpera, Chisinau, Republic of Moldova, 12-14 May 2016. p. 300-301. ISBN 978-9975-933-56-8.
- naționale
2016
1. CHEPTANARU, O.; BAJUREA, N.; UNCUȚA, D.; MELNIC, S.; IVASIUC, I.; POȘTARU, C.; CHELE, N. Reabilitarea implanto-protetică a edentației unidentare în zona frontală. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 3(40), 92-93. ISSN 1857-1328.
2. LEVCO, S.; ȘCERBATIUC, D. Analiza retrospectivă a pacienților cu flegmoane ale planșeului bucal. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 3 (40), 98-99. ISSN 1857-1328.
3. MUNTEANU, I. Caz excepțional din practica stomatologică. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 1-2 (38-39), 109-110. ISSN 1857-1328.
4. MUNTEANU, I. Supliment la fișa medicală. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 3 (40), 89-91. ISSN 1857-1328.


LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRĂINĂTATE:

2018

1. KARL, M.; PALARIE, V.; NACU, V.; CHELE, N.; STEINER, C.; GROBECKER-KARL, T. Micromotion phenomena at the implant bone interface: a biomechanical and histomorphometric study. Journal of Dental and Maxillofacial Surgery, 2018, 1(1), 56-63. ISSN electronic 2578-7683 (IF: 0,5).

2. ISACOV, I.; LEVCO, S. Preoperative assissment of patients with inflammatory processes in the maxillo-facial region: a minireview. Archives of the Balcan Medical Union, București, România, 2018, 2(6), p. 275-280. ISSN 1584-9244.

3. LEVCO, S.; ISACOV, I. Preoperative management of cardiac patients with inflammatory processes in the maxillofacial region. A review. International Journal of Medical Dentistry.Iași, România, 2018, 2(4), p. 208-21 ISSN 2066-6063.

4. SÎRBU, D. Implantarea alternativă. Studiu retrospectiv de pînă la 5 ani postimplantar a reușitei implantelor subdimensionate la mandibulă. Revista Română de Medicină Dentară. București, România, 2018, nr. 1 (21), p. 5-36.

5. SÎRBU, D. Standard method of implant placement. A retrospective study of the success rate of standart mid-sized implants placed in the mandible, at a period of more than 7 years post implant placement. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, România, 2018, nr. 3 (10), p. 75-87. ISSN 2066-7000.

6. ЛЕВКО,С. Сепсисупациентовсфлегмоной дна полости рта. Medicus.Волгогра́д,Россия, 2018, 3(21), 73-78. ISSN 2409-563X.