Default Header Image

Colaborare internațională

Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală colaborează cu:

-  Facultatea de stomatologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, România.

-  Facultatea de stomatologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iu. Haţieganu” Cluj-Napoca, România.

- Facultatea de stomatologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davilă” Bucureşti, România.