contacts

Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”

IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
str. Toma Ciorbă, 1,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

Șef catedră Chele Nicolae

IMSP Institutul de Medicină Urgentă – str. Toma Ciorba 1, et. 6

Clinica Stomatologică nr. 2 - str. Mihai Viteazul 1A, et. 3

Clinica Stomatologică nr. 1 – str. Toma Ciorba 42, et. 1

Policlinica Stomatologică Municipală – bd. Negruzzi, 3

Policlinica Stomatologică Republicană – str. Vlaicu Pârcălab, 17

AMT Botanica – bd. Dacia 5/2

CS „Stomatologia Familiei” - str. Alecu Russo 15

SRL „Masterdent” - str. Vasile Lupu 81/4