Научная деятельность

Научная деятельность кафедры Челюстно-Лицевой Хирургии и имплантологии им.Арсения Гуцана

Основные направления исследования кафедры:

  • профилактика и лечение пост-экстракционных  зубных осложнений;
  • рото-челюстно-лицевые  травмы;
  • лечения воспалительных процессов рото-челюстно-лицевой области;
  • патологии слюнных желез;
  • лечение и реабилитация больных с доброкачественными опухолями в рото-челюстно-лицевой области;
  • пластическая и реконструктивная хирургия в рото-челюстно-лицевой области ;
  •  ротовая имплантология.

Activitatea de cercetare științifică:
LISTA
lucrărilor publicate în anul 2016-2017

Articole în reviste Categoria B:
2016
1. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SUHARSCHI, I.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.; SOBEȚCHI, A.; STRÎȘCA, S. Regenerarea osoasă în reabilitarea implanto-protetică a pacienţilor cu defecte ale oaselor maxilare. Medicina stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), 33-42. ISSN 1857-1328.
2. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; RUSNAC, C.; STRÎȘCA, S.; SUHARSCHI, I.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.; CALDARARI, S. A-prf o nouă direcţie a regenerării tisulare în chirurgia dentoalveolară. Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 1-2 (38-39), 16-23. ISSN 1857-1328.
3. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; STRÎȘCA, S.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.; SÎRBU, V.; BOSTAN, C. Aspecte ale tratamentului chirurgical în afecţiunile parodonţiului marginal. Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 1-2 (38-39), p. 24-32. ISSN 1857-1328.

LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

- în străinătate
2016
1. CHELE, N.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; CUCU, G.; DABIJA, I.; SIRBU, D. Immediate implant placement after teeth extraction and cystectomy: Preliminary results. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 526. ISSN 0905-7161.
2. CHELE, N.; TOPALO, V.; ZGÎRCEA, A.; MOSTOVEI, A.; SOLOMON, O.; GUMENIUC, A.; MOSTOVEI, M. Peri-implant bone modeling around immediate versus conventional loaded two-piece dental implants: one year follow-up. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 232. ISSN 0905-7161.
3. DABIJA, I.; CHELE, N.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; ATAMNI, F. Endo-sinus bone gain in case of lateral sinus floor elevation with immediate implant placement without grafting material. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 230. ISSN 0905-7161.
4. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; SOLOMON, O.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; ZAGNAT, V. Complications of implant-supported restorations in total edentulism: 10 years follow-up. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 379. ISSN 0905-7161.
5. SIRBU, D.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SUHARSCHI, I.; MIGHIC, A.; GHETIU, D.; CUCU, G.; MOSTOVEI, A.; STRISCA, S.; MOSTOVEI, M.; POPOVICI, V. Dental implant placement with simultaneous ridge split technique in posterior atrophic alveolar mandibular crest. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 226. ISSN 0905-7161.
6. SIRBU, D.; TOPALO, V.; MIGHIC, A.; GHETIU, A.; POPOVICI, V.; MOSTOVEI, M.; STRISCA, S. Aspecte în restabilirea morfo-funcţională a pacienţilor edentaţi la mandibulă cu deficit osos prin intermediul implantelor dentare. În: Al XX-lea Congres Internaţional al UNAS. București, Romania. 5-8 octombrie, 2016, 32.
7. TOPALO, E.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A. Eearly implant exposure around implants installed into lower jaw. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 283. ISSN 0905-7161.
8. TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; ATAMNI, F.; SÎRBU, D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation: 5-years follow-up. In: The 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 28 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clinical oral implants research. 2016, 27 (Suppl. 13), 226. ISSN 0905-7161.

- în ţară
Naționale cu participare internațională
2016
1. BOLOBOCIANU, V.; VELEȘCO, V.; BACIU, D.; HÎŢU, D. Cranio-facial associated traumas. In: Abstract book The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedExpera, Chisinau, Republic of Moldova, 12-14 May 2016. p. 329-330. ISBN 978-9975-302-83-8.
2. FANEA, A.; SÎRBU, D. Dental implant complications. In: Abstract book The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedExpera, Chisinau, Republic of Moldova, 12-14 May 2016. p. 305. ISBN 978-9975-933-56-8.
3. MOSTOVEI, M.; SÎRBU, D.; POPOVICI, V. Evaluation of implant-prosthetic treatment of patients with edentulous posterior areas on the lower jaw, one year follow-up. In: Abstract book The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedExpera, Chisinau, Republic of Moldova, 12-14 May 2016. p. 300-301. ISBN 978-9975-933-56-8.

- naționale
2016
1. CHEPTANARU, O.; BAJUREA, N.; UNCUȚA, D.; MELNIC, S.; IVASIUC, I.; POȘTARU, C.; CHELE, N. Reabilitarea implanto-protetică a edentației unidentare în zona frontală. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 3(40), 92-93. ISSN 1857-1328.
2. LEVCO, S.; ȘCERBATIUC, D. Analiza retrospectivă a pacienților cu flegmoane ale planșeului bucal. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 3 (40), 98-99. ISSN 1857-1328.
3. MUNTEANU, I. Caz excepțional din practica stomatologică. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 1-2 (38-39), 109-110. ISSN 1857-1328.
4. MUNTEANU, I. Supliment la fișa medicală. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2016, nr. 3 (40), 89-91. ISSN 1857-1328.