Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”

 
 

Istoric

Începând cu anul 1961 a fost înființată de Catedra chirurgie oro-maxilo-facială (OMF) condusă de cãtre Nicolai Fetisov, Savant Emerit, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. În această perioadă cu suportul conferenţiarilor V. Titarev, A. Guţan, V. Ocuşco au fost puse bazele clinice ale catedrei, au fost trasate direcţiile principale de dezvoltare a specialităţii,
Din 1968 până în 1994 catedra a fost condusă de profesorul Arsenie Guţan. În această perioadă potenţialul ştiinţifico-didactic al catedrei a crescut considerabil, a fost perfecţionat procesul de studii, au fost modernizate bazele clinice, a fost organizat cursul de instruire postuniversitară, ulterior acesta fiind transferat în componenţa facultăţii de perfecţionare a medicilor.
În perioada 1995 – 2012 catedra a fost condusă de către Dumitru Şcerbatiuc, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Din 2010, la iniţiativa colectivului, catedra poartă numele eminentului savant şi pedagog Arsenie Guţan.
În anul 2013 în componenţa catedrei a fost transferat cursul de chirurgie OMF şi implantologie orală a Facultăţii de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie şi, actualmente, ea se numeşte Catedra Chirurgie Oro-Maxilo-Facială şi Implantologie Orală Arsenie Guţan. Şef de catedră a fost numit Valentin Topalo, doctor habilitat în medicină, profesor universitar.
Anul 2015 a însemnat uniunea serviciilor de propedeutică în chirurgie dento-alveolară cu maxilo – facialã si înfiintarea Catedrei de chirurgie oral-maxilo – facialã și implantologie orală „Arsenie Guțan”, condusã începând cu acel an de cãtre dr. șt.med., conf.univ. Chele Nicolae.
În clinicã se asigurã pregãtirea studentilor din USMF „N.Testemițanu” la urmãtoarele discipline:

• Prevenție în chirurgia OMF – anul II Facultatea de Stomatologie
• Anestezie lîn stomatologie – anul II Facultatea de Stomatologie;
• Odontectomia. – anul III Facultatea de Stomatologie;
• Infecțiile în regiunea OMF – anul III Facultatea de Stomatologie;
• Traumele în regiunea OMF. – anul IV Facultatea de Stomatologie;
• Implantologia dentară. – anul IV Facultatea de Stomatologie;
• Oncologia în chirurgia OMF. – anul V Facultatea de Stomatologie;
• Chirurgia preprotetică și parodontală. Chirurgia reconstructivă și estetică. – anul V Facultatea de Stomatologie;
• Medicina dentară. Facultatea de Medicinã Generalã, anul IV

De asemenea tot în Clinica de chirurgie oralã si maxilo – facialã se desfãsoarã pregãtirea urmãtoarelor categorii de medici:
• medici rezidenti în specialitãtile: chirurgie oralã si maxilo – facialã, chirurgie dento-alveolarã, ORL, neurochirurgie.
Activitatea stiintificã a cadrelor didactice constã în:
• participarea la consfãtuiri stiintifice în tarã si strãinãtate;
• elaborarea de cursuri de specialitate – Chirurgie oralã – curs pentru studentii de stomatologie;
• elaborarea de articole si lucrãri de specialitate;
• coordonarea studentilor în întocmirea lucrãrilor de diplomã;
• întocmirea de monografii de specialitate

Studiile la catedra de Chirurgie OMF şi Impantologie orală „Arsenie Guţan” se petrec atât în staţionar, cât şi în ambulator. Staţionarul este amplasat în incinta spitalului clinic municipal de urgenţă. Studiile în ambulator au loc în Policlinica Stomatologică Republicană, Policlinica Stomatologică Municipală, Clinica Stomatologică Universitară nr.1, Clinica Stomatologică Universitară nr.2, Centrul Stomatologic “VL.Buta”, Clinica Stomatologică “DentParc”, policlinica Nr.11 sectorul Botanica.
Până în prezent angajații catedrei au susţinut 6 teze de doctor habilitat (Vladimir Ocuşco, Arsenie Guţan, Pavel Godoroja, Dumitru Şcerbatiuc, Valentin Topalo, Ion Munteanu), 24 de teze doctor în medicină. Au fost editate mai bine de 11 monografii, 6 compendii, au fost publicate peste 2000 de articole ştiinţifice și au fost obţinute 25 de brevete de invenţie şi peste 320 de brevete de inovaţie.
Membrii catedrei au participat cu rapoarte ştiinţifice la congresele Asociaţiilor Mondiale şi Europene de chirurgie oro-maxilo-facială din Sankt-Petersburg, Amsterdam, Budapesta, New York, Zurich, Helsinky, Miami, Washington, Atena, Davos. Profesorii universitari Dumitru Şcerbatiuc şi Valentin Topalo sunt membrii ai Asociaţiilor Europene şi Mondiale a chirurgilor oro-maxilo-faciali.
Profesorul universitar V. Topalo, conferențiarii Chele Nicolae, Mostovei Andrei, Sîrbu Dumitru, precum și asistenții universitari Dabija Ion, Mighic Alexandr și Zgîrcea Adrian sunt membri titulari ai Asociaţiei Europene de Osteointegrare.
Conferinta dedicata ilustrului savant N. Testemitanu