Maxillofacial surgery and oral implantology „Arsenie Guţan”

 
 

Emplacement

Centru Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă, Laboratorul Chirurgie orală şi maxilo-facială, Str. T.Ciorbă, 1

Laboratorul Chirurgie orală şi maxilo-facială, IMSP  Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă, str. Toma Ciorbă, 1

Centru Stomatologic Municipal, Str. C. Negruzzi, 3

AMT Rîşcani, CCD, CMF Nr.6, Str. A.Russo, 11